Overload…. wat is dat?

Geplaatst op

Overload creëren is erg belangrijk binnen de trainingsperiode. Maar  waarom?

De letterlijke vertaling van overload is ‘zwaarder dan normaal’, en dat is in de kern precies waar het principe van overload oftewel progressieve belasting om draait. Overload is een term die nogal eens fout vertaald wordt met ‘overbelasting’, en dat is nu precies wat je moet proberen te vermijden in je training. Het lichaam is een bepaalde inspanning of taak gewend (normaal) en om inspanningen te leveren die boven dat niveau uitkomen, moet het lichaam zwaarder belast worden dan het gewend is. Omdat die grens steeds opschuift, moet de belasting progressief zijn, dat wil zeggen dat de belasting moet worden verhoogd wanneer het lichaam aan de nieuw opgelegde inspanning gewend is geraakt.

Overload komt in principe voor in twee vormen: intensiteit en volume. In termen van gewichttraining, betekent intensiteit zwaarder tillen en volume meer sets, oefeningen en trainingen doen. Die twee staan in een inverse verhouding tot elkaar: zwaar én veel doen gaan niet samen.

Bij PT058 speelt dit principe een belangrijke rol tijdens de trainingsperiode van een klant. Door overload te creëren zal de klant stap voor stap sterker worden. Wij willen je hier graag bij helpen!